Jenis Kurikulum

Kurikulum 2013

Program Unggulan

1. Membaca Kitab Kuning (Metode 33)
2. Tahfidz
3. English Corner

Sarana dan Prasarana

gerbang mts 3

Fasilitas - Fasilitas di MTs Al Falaah Pandak

1. Ruang Kelas yang standar dan nyaman

2. Ruang Perpustakaan

3. Lab Komputer/ UNBK Mandiri

4. Asrama bagi yang mondok

dll

Kalender Pendidikan

Your text...

Jadwal Pelajaran

Your text...

Jadwal Ujian Semester

Your text...

Wali Kelas

NO

NAMA

NIP

GOL RUANG

WALI KELAS

1

Muhamad Ulil Absor

 

 

VII-A

2

Yusra Wibawa, S.Pd.I

 

 

VII-B

3

Siti Azizatul Masruroh, S.Pd.I

 

 

VII-C

4

Indah Indina Rahayu, S.Pd

 

 

VII-D

5

Susanti Intan K., S.Pd

 

 

VII-E

6

Fikri Aji P, S.Pd.I

 

 

VIII-A

7

Amalia Hidayati, S.H.,S.Pd

 

 

VIII-B

8

Andita Putri S., S.Hum.

 

 

VIII-C

9

Setya Wulandari, S.Pd

 

 

VIII-D

10

Rita Kurnia Rahmawati, S.Pd

 

 

VIII-E

11

Ahmad Shodiqul Wa’di, S.Pd 

 

 

IX-A

12

Kholid Zamroni, S.Pd.I

 

 

IX-B

13

Asna Fitriani, S.Pd.I

 

 

IX-C

14

Sri Pujilestari, S.Pd.

196307212007012003

 

IX-D

15

Muhammad Indra, S.Pd.I

 

 

IX-E

Waka-Waka

NO

NAMA

NIP

Gol Ruang

Tugas Tambahan

1

Harisna Hikmah, M.Pd

   

Waka Kurikulum

2

Octarina Dyah ayu Nastiti, S.Pd

   

Waka Kesiswaan

4

Suradal, S.Pd

   

Waka Sarpras Humas

5

Sri Wulan, S.Pd

   

Staf. Kurikulum

6

Erika Wahyu Andriani, S.Pd

   

Staf. Kurikulum

7

Candra Dewi Sustyawati, S.Pd.Si

   

Staf. Kesiswaan

8

Ulfah Latifah, S.Pd

   

Staf. Kesiswaan

HUKUM

Go to Top
Template by JoomlaShine